Hva skjer med øynene i forbindelse med aldring?

Under følger sammendraget fra Dr. Ulla Edéns innlegg på brukerdagen til aniridi-konferansen. Dette er resultater fra forskningsprosjektet i januar.

 

Ulla Edén MD, PhD*, Ruth Riise, MD, PhD**, Kristina Tornquist, MD, PhD***, Neil Lagali PhD*, Per Fagerholm MD, PhD*
* Øyeavdelingen, Institutt for klinisk og ekperimentell medisin, Linköping universitet, 581 83 Linköping, Sverige
** Avdeling for medisink genetikk, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo, Norge
***Øyeavdelingen, Lund universitet, Sverige
Korresponderende forfatter: Ulla Edén

Formål: Å øke forståelsen av aniridi.

Materialer: Pasienter i Sverige ble oppsøkt ved hjelp av nasjonalt register over synshemmede barn, synssentraler og øyeklinikker. I Norge ble pasientene kontaktet via den norske aniridiforeningen. 124/181 pasienter ble undersøkt 2004 – 2005. Seksten av de norske pasientene deltok i en oppfølgingsstudie i 2012.

Metoder: Ved den første undersøkelsen ble det gjort en generell synsundersøkelse, supplert med bilder og undersøkelse av tårer. Ved den andre undersøkelsen ble det lagt til moderne metoder for å spesialundersøke hornhinnen.

Resultater: Forekomsten av aniridia i Sverige og Norge til sammen var 1:72 000. I Sverige var forekomsten for pasienter <80 år 1:70 000 og hos pasienter <20 år 1:47 000. Aldersspredningen var fra 6 uker til 79 år. Middelverdien for synsskarphet var 0,2. Vi fant katarakt som påvirket synet hos nesten 50% av pasientene, og glaukom hos 43% av pasientene. Synsnedsettende hornhinneuklarheter ble funnet hos 29% av de undersøkte øynene. Disse forandringene var relatert til alder. I aldersgruppen> 40 år var fordelingen av synsforstyrrende og ikke synsforstyrrende uklartheter omtrent lik. Blant de 10 eldste pasientene hadde åtte pasienter katarakt/var kataraktoperert, syv pasienter hadde glaukom og 8 pasienter (14 øyne) synsforstyrrende hornhinneforandringer.

Konklusjon: De fleste sekundære komplikasjoner ved aniridia er aldersrelatert, men det er betydelige forskjeller mellom pasienter. Mange ulike faktorer bidrar til bl.a. økende hornhinneforandringer. Resultatene av vår oppfølgingsstudie vil bli rapportert.

Dette innlegget ble publisert i Forskning. Bokmerk permalenken. Kortlenke for deling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *