Bli medlem

Ordinært medlemskap er åpent for alle med diagnosen aniridi og deres pårørende. Vi benytter samme definisjon som Bufdir for pårørende:

pårørende: ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med personen som har nedsatt funksjonsevne, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge.

Det er ingen krav om at hovedmedlemmet selv må ha aniridi, men minst en person i hver husstand være hovedmedlem. Familiemedlemmer må ha samme adresse som et hovedmedlem.

Andre, inkludert venner, kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemmer utløser ikke tilskuddsmidler og har ikke stemmerett på årsmøter. De får heller ikke medlemsbladet Iris i posten.

Medlemskontingent fastsatt på årsmøtet 2014:

  • Hovedmedlem: kr 200,-
  • Familiemedlem: kr 100,-
  • Støttemedlem: kr 100,

Etter innmelding vil du motta giro i posten.
   
        
 


Fødselsdato er påkrevd for å utløse tilskudd.


Navn og fødselsdato for familiemedlemmer innen samme husstand som hovedmedlem

 
 
 
 
Her kan noteres andre opplysninger dersom ønskelig.

Det er stengt for kommentarer.