Bli medlem

Ved å bli medlem, støtter du forskning på aniridi, likeperson-tilbud for de med aniridi, og hjelper til med å fremme kunnskap om aniridi blant helsepersonell og resten av samfunnet. Takk for din støtte!

Det er ingen krav om at hovedmedlemmet selv må ha aniridi, men minst en person i hver husstand være hovedmedlem. Familiemedlemmer må ha samme adresse som et hovedmedlem. Andre, inkludert venner, kan tegne eget hovedmedlemskap.

Medlemskontingent fastsatt på årsmøtet 2016:

  • Hovedmedlem: kr 200,-
  • Familiemedlem > 15 år: kr 100,-
  • Familiemedlem < 15 år: kr 50,-

Etter innmelding vil du motta giro i posten.
   
        
 


Fødselsdato er påkrevd for å utløse tilskudd.


Navn og fødselsdato for familiemedlemmer innen samme husstand som hovedmedlem

 
 
 
 
Her kan noteres andre opplysninger dersom ønskelig.

Det er stengt for kommentarer.