Velkommen

Aniridi Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med den sjeldne diagnosen aniridi (inkl. WAGR og Gillespie) og deres familie/pårørende.

Nyheter

På sosiale medier

Støtt forskning på aniridi

Vil du bidra til forskningsfondet vårt?

Senter for sjeldne diagnoser

Aniridi har diagnosetilhørighet hos SSD, og de tilbyr lavterksel veiledning på telefon 23 07 53 40, uten henvisning.

SSD ønsker mer kontakt med pasienter for å bygge erfaring. «Use it or lose it!»