Velkommen

Aniridi er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med den sjeldne diagnosen aniridi (inkl. WAGR og Gillespie) og deres familie/pårørende.

Nyheter

Sett av datoene til Aniridi i Norden 7 – 9. juni 2019

Sett av datoen til nordisk samling om Aniridi
Dato: 7 – 9. juni 2019
Hurdal syn- og mestringsenter i Akershus, Norge

Sett av datoene og kom på nordisk samling om Aniridi. Nordiske aniridi eksperter både klinikere og forskere kommer og forteller om sine erfaringer. Aniridi i Norden er en samling for personer i alle aldrer.