Rapport fra Aniridi-Workshop, Paris, 15.oktober 2003

Referent: Hilde R. Hansen & Trond Schliemann Bakgrunn I forbindelse med avviklingen av ”Europeisk konferanse for sjeldne sykdommer” i Paris 16-17. oktober 2003, i regi av Eurordis (European organization for rare disorders), ble det i forkant avholdt uavhengige møter for pasientgrupper og interesseorganisasjoner for en rekke ulike sykdommer og diagnoser. Organisasjonen ”Aniridia France” var ansvarlig …