Årsmelding 2003

Aniridi Norge Org.nr: 886 389 302 Arbeidet med foreningen startet på privat initiativ i løpet av våren/sommeren 2003. Initiativtaker og nåværende leder deltok på et europeisk arbeidsmøte om Aniridi i Paris 15.oktober. I tiden før og etter dette møtet ble det etablert kontakt med andre aniridikere i Norge, og deres familier. Foreningen ble formelt stiftet …