Årsmelding 2006

Sperrebotn 1. januar 2007   Årsmelding for Aniridi Norge, 2006   Vi ønsker å bidra til at alle som lever med aniridi skal få en oppfølging som kan hindre unødig synstap og heve livskvaliteten. (jfr. Formålsparagrafen i våre vedtekter). Dette arbeider vi mot gjennom erfaringsutveksling og interessepolitisk arbeid som beskrevet under. Årsmøtet: Årsmøtet ble avholdt …