Aniridi-Workshop i Paris, 13-14. oktober 2007

Rapport av Hilde R. Hansen Bakgrunn og målsetting med møtet I våre vedtekter står det at vi skal ”arbeide for å etablere og ivareta samarbeid med andre utenlandske og internasjonale Aniridi-organisasjoner”. Videre at vi skal ”etablere en god kontakt med relevante fag- og forskningsmiljøer og stimulere til mer forskning og faglig fokus på diagnosen Aniridi”. …