Årsmelding 2007

Årsmelding for Aniridi Norge 2007.   Foreningen Aniridi Norge ønsker å bidra til at alle som lever med aniridi skal få en oppfølging som kan hindre unødig synstap og heve livskvaliteten (jfr. formålsparagrafen i foreningens vedtekter). Dette arbeider vi mot gjennom erfaringsutveksling og interessepolitisk arbeid som beskrevet nedenfor.   Årsmøtet. Årsmøtet ble avholdt ved Norges …