Årsmelding 2008

Drammen 2. januar 2009 Årsmelding for Aniridi Norge 2008 Foreningen Aniridi Norge ønsker å bidra til at alle som lever med aniridi skal få en oppfølging som kan hindre unødig synstap og heve livskvaliteten (jfr. formålsparagrafen i foreningens vedtekter). Dette arbeider vi mot gjennom erfaringsutveksling og interessepolitisk arbeid som beskrevet nedenfor. Årsmøtet. Årsmøtet ble avholdt …

On aniridia in Sweden and Norway

Populærvitenskaplig sammendrag av doktoravhandlingen On aniridia in Sweden and Norway, av Ulla Edén (ISBN 978-91-86253-23-3) Dette er forskningsprosjektet mange av foreningen medlemmer deltok i. Sammendraget er på svensk. Resten av boken er på engelsk. POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Aniridi är en sällsynt men allvarlig ögonsjukdom som ofta leder till uttalad synnedsättning. Sjukdomen är ärftlig och orsakas av en …