Rapport fra Aniridi Europe nettverksmøte, mars 2009

Tema: Europeisk konferanse i 2010 Tid: 130309 kl. 1930 – 24.00 Sted: Paris Tilstede: Rosa Sanchez de Vega, Gaelle Juanjan, Arvid Meløy og Hilde R. Hansen Bakgrunn og målsetting med møtet Høsten-03 påbegynte ett samarbeid mellom Aniridi-nettverk i flere land. Landene ble enige om å samarbeide i forhold til påvirkning av forskning og innhenting av …