Samlingen på Hurdal 2009

Tekst og bilder: Elin H. Tjomsland

Likemannsamlingen til Aniridi Norge, ble avholdt ved Hurdalsenteret som er Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter i Hurdal, Akershus, helgen 5 – 7. juni 2009. Det var 57 personer som deltok på samlingen. Alle aldere var representert, alt fra barn, ungdom, voksne og eldre. På samlingen hadde vi også fått besøk fra 2 av de andre nordiske landene, en familie fra Sverige og en familie fra Åland, Finland.

Fredag ettermiddag møttes vi på Gardermoen, der det var satt opp en fellesbuss til Hurdalsenteret. Mens andre valgte å komme seg til Hurdalsenteret på egenhånd. Når alle hadde fått sjekket seg inn og fått tildelt rommet sitt, ble det servert middag i spisesalen. Klokken 19.30 var det samling i Storstua (Hammersborg), Der ble det informert om helgas aktiviteter, og det ble delt erfaringer og tanker om likemannsrollen.

Mens programmet til de voksne holdt på, hadde barna og de unge et eget opplegg med aktivitetsleder Jan Helge Svendsen fra BUA (Barne- og ungdomsavdelingen i Norge Blindeforbund). Der hadde de en bli kjent runde nede ved sjøen. Etter at programmet var ferdig på kvelden, var det sosialt samvær. Da satt folk og pratet sammen og koste seg.

Lørdagen begynte programmet med Likemannsarbeid – Grunnleggende informasjon. Fylkesleder og sosialkontakt for Nord-Trøndelag fylke i Norges Blindeforbund, Ingvild Gregersen Myhre som selv har Aniridi, hadde innledning om temaet likemannsarbeid. Hennes erfaringer fra likemannsarbeid og som mangeårig tillitsvalgt i Norges Blindeforbund delte hun med oss.

Etterpå ble vi delt inn i grupper, der tema som likemannsarbeid – generelt og likemannsarbeid – Aniridi Norge skulle tas opp. Gruppene diskutert og kom frem til forskjellige ting, om hvordan Aniridi Norge burde gjennomføre likemannsarbeidet videre fremover.

Det var satt av 1 time med Senter for sjeldne diagnoser (SSD Rikshospitalet), kompetansesenteret til Aniridi. Representanten derfra var Wibeche Ingskog. Hun fortalte om hva SSD kunne tilby å hjelpe de med Aniridi og deres pårørende.

Etter lunsj samles alle til plenum – Gjennomgang av svar fra gruppearbeidet. Den siste bolken på likemannsprogrammet, var å dele inn personene i 4 nettverksgrupper. Den første gruppa gjaldt for foreldre/pårørende som hadde barn med Aniridi under skolealder, den andre var foreldre/pårørende som hadde barn i skolealder med Aniridi, den tredje gruppen var for ungdommene med Aniridi og deres søsken og den fjerde gruppen var for voksne med Aniridi. Der kunne de ta opp aktuelle temaer i forhold hvor i livet man er kommet.

Mens de voksne holdt på med likemannsprogrammet, hadde barna samlet seg ned ved sjøen sammen med Jan Helge. Han hadde hjelp av Cathrine og Jostein. De fikk prøve å kjøre ATV (Firejuling), kasseklatring og andre ting. Di hadde også pinnebrødgrilling i lavvoen nede ved Hurdalsjøen.

Arvid blåser ut lysene på bursdagskakenEtter middagen lørdagskvelden, samla folk seg til en hemmelig overraskelse for Arvid Meløy. Det ble bakt ei bløtkake som det ble plassert 60 lys på. Dette fordi han fylte 60 år mandagen etter samlinga. Alle fikk utdelt hver sin Aniridi t-skjorte, som man hadde på under overraskelsen. Da Arvid til slutt dukket opp, ble det sunget bursdagssang og overlevert ei kongekrone til ham. Resten av kveldensatt folk og pratet og koste seg.

Søndagen ble det avholdt årsmøte og evaluering av samlingen. De tilbakemeldingene som kom, var at det er viktig at vi samles og kan dele erfaringer. Mange reiste hjem med ny gnist til å ta fatt i sine lokale problemer. Folk synes de hadde hatt en kjempefin helg sammen.