Årsmelding 2009

Sperrebotn 2. Januar 2010 Årsmelding for Aniridi Norge 2009   Foreningen Aniridi Norge ønsker å bidra til at alle som lever med aniridi skal få en oppfølging som kan hindre unødig synstap og heve livskvaliteten. Dette arbeider vi mot gjennom erfaringsutveksling og interessepolitisk arbeid som beskrevet nedenfor.   Årsmøtet. Årsmøtet ble avholdt ved Norges Blindeforbunds …