Notater nr. 1/2010

Medlemsbladet til Assistanse har to artikler til foreldre med barn på skolen. Spesialundervisning – en veileder (side 12) og Elever og belysning – er det så nøye? (side 18). Medlemsbladet finner du her.

Boktilbud

Nå kan du bestille AFI boka. Du kan bestille boken ved å sette inn penger på Aniridi Norge’s forskningskonto eller kontakte Arvid på mobil 99 22 86 48 eller epost: arvid@aniridi.no. Vi lever boken så fort vi får den fra USA. Støtt forskning på aniridi Kjøp boken til Aniridia Foundation International (AFI): Aniridia and WAGR …

Aniridi Norge inviterer til likemannsamling 2010

Vi inviterer til likemannsamling på Hurdal 28. – 30. mai 2010. Temaet for årets samling blir ”Meningsfull fritid for personer med Aniridi” Tid: Fredag 28. mai – Søndag 30. mai 2010 Sted: Norges Blindeforbund, Hurdal syn- og mestringssenter i Hurdal, Påmeldingsfrist: Innen tirsdag 6. april 2010. NB! Formell innkalling til årsmøte med nødvendige saksdokumenter vil …