Aniridi Norge inviterer til likemannsamling 2010

Vi inviterer til likemannsamling på Hurdal 28. – 30. mai 2010. Temaet for årets samling blir ”Meningsfull fritid for personer med Aniridi”

Tid: Fredag 28. mai – Søndag 30. mai 2010
Sted: Norges Blindeforbund, Hurdal syn- og mestringssenter i Hurdal,
Påmeldingsfrist: Innen tirsdag 6. april 2010.

NB! Formell innkalling til årsmøte med nødvendige saksdokumenter vil bli sendt ut senere. Saker som skal tas opp på årsmøte må være styret i hende 6.april 2010.

Påmelding skjer til:
Hilde Ulleland Nilsen: Mobil: +47 41130001
Epost: nilsen.hilde@gmail.com

Hurdalsenteret (www.hurdalsenteret.no) er godt tilrettelagt for synshemmede og har mange muligheter å by på, både for store og små. De to siste års samlinger har gitt medlemmene positive opplevelser, og derfor valgte vi å leie senteret for hele helgen i år også.
Vi valgte i år, som i fjor å leie senteret på forsommeren. Dette fordi å unngå is på vannet og glatte turstier. Vi håper på en vårlig helg, som kan gi oss erfaringsutveksling mellom likemenn og sosialt samvær.
Egenandel og reiseutgifter ved deltagelse på samlingen
Ved påmelding:

  • Si klart fra hvor mange voksne og barn som kommer og om du/dere blir hele helgen eller kun på lørdag.
  • Aniridiforeningen dekker fellesbussen som går fra Gardermoen klokke 1600 og retur søndag kl 1400, Annen transport må en dekke selv. Det går ingen offent transport på strekningen.
  • Gi beskjed om du ønsker å bli med i bussen fra Gardermoen, oppgi i så fall tidspunktet for ankomst med fly eller tog til Gardermoen.
  • Gi beskjed dersom du har et assistansebehov utover det å holde i en arm (i tilfelle du reiser alene uten egen ledsager).
  • Gi beskjed om du har med egen ledsager under reisen og oppholdet.
  • Gi beskjed om du har andre behov som vi bør ta hensyn til allergi, mat eller andre ting.
  • Overhold påmeldingsfristen. Viktig i forhold til overnatting og bestilling av mat.

Egenandel pr. voksen: kr. 600,- og pr. barn: kr. 300,- (for hele helgen). Barn som vil ha eget rom må betale som voksen.
Egenandel for de som deltar kun på lørdag: pr. voksne kr. 300,- og barn kr 100,-.
Egenandelen vil bli trukket fra dokumenterte reiseutgifter. Resterende reiseutgifter utover egenandelsbeløpet blir refundert til deltakerne. Det forutsettes at man reiser på rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte.

Vi gjør oppmerksom på at de som evt. MÅ melde avbud etter 29. april, må betale egenandelen til tross for forfall, såfremt ikke legeattest er fremlagt.
Deltagere som ikke er medlemmer eller ledsagere må dekke alle kostnader selv. Husk å ta godt vare på alle reisekvitteringer! Kun dokumenterte reiseutgifter blir dekket.

Kvitteringene sendes til:
Arvid Meløy, Fjellsbyveien 33, 3041 Drammen.

Det vil være folk på Gardermoen for å møte dere som kommer med fly eller tog. Det blir satt opp buss fra Gardermoen til Hurdalsenteret om fredagen.
Bussavgang fra Gardermoen kl. 1600. Fellestransporten fra Hurdalsenteret til Gardermoen på søndagen etter evaluering og lunsj. Avreise kl. 14.00.
For de som kommer kun på lørdagen. Vi vil prøve å ordne transport. Utgiftene må dere dekke selv.Vedlagt er foreløpig program for Likemannssamlingen. Endelig program settes opp senere.

Aktivitet for barna og de unge.
Som foregående år har vi leid aktivitør Jan Helge Svendsen fra Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Norges Blindeforbund hele helgen. Han har med hjelp til barnepass mens det er program/årsmøte for de voksne.
Styret og samlingskomiteen i Anirid Norge ønsker alle hjertelig velkommen til en aktiv, inspirerende og morsom helg på Hurdalsenteret.