Medlemstall 2010

Takk til alle dere som har betalt kontingen for 2010. Sjekk at du er en av dem!
Dette sikrer oss driftstilskudd fra staten i 2011.

Medlemstall for 2010    pr.    31. mars 2010

Totalt antall betalt 164 (164)
Hovedmedlemmer 55 (81)
Familiemedlemmer 59 (65)
Støttemedlemmer 15 (19)
Drifttilskudds berettigede 129 (145)