Nytt hefte fra Helsedirektoratet: Sjelden tilstand

Gjennom artiklene i heftet motiveres og inspireres tjenesteytere til å tilby (re)habilitering til brukere med en sjelden funksjonshemning, og brukere anspores selv til aktivt å bruke rehabilitering for å få og ha et godt liv. Målgruppen er tjenesteytere i hjelpeapparat, offentlige instanser og personer med sjeldne funksjonshemninger med familie og omgangskrets. Last ned heftet som PDF.