Nordisk aniridikonferanse i Stockholm

Den 26.-27. mars 2011 arrangeres Nordisk aniridikonferanse i Stockholm. I tillegg til at Nätverket för aniridi i Sverige avholder sitt årsmøte, er aniridikere fra hele Norden invitert til å møtes. Blant annet vil en lege holde et innlegg om forskningen på aniridi. Les mer på aniridi.se og Facebook.