Internasjonale øyeforskere og genetikere til Oslo i 2012

ExtraStiftelsenAniridi Norge fikk i dag støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til å arrangere den første europeiske medisinske konferansen om den sjeldne øyetilstanden aniridi.

Aniridi Norge er den norske foreningen for personer med aniridi og deres pårørende.

Aniridi innebærer en generell underutvikling av øyet med blant annet helt eller delvis manglende regnbuehinne.

For de fleste medfører dette uttalt grad av lysømfintlighet. I tillegg er det økt risiko for andre problemer med øynene. Synsfunksjonen er ofte betydelig redusert.

Aniridi skyldes medfødt forandring av PAX6-genet lokalisert på kromosom nummer 11. PAX6-genet har en viktig funksjon tidlig i fosterutviklingen når øyet dannes.

Til aniridikonferansen i Oslo i 2012 vil det komme internasjonale foredragsholdere innen øyemedisin og genetikk. Hensikten med konferansen er å øke det samlede kunnskapsnivået om aniridi.

Konferansen finner sted i Oslo begynnelsen av juni 2012.

 

Oslo 23. november 2010

Trenger du mer informasjon? Kontakt prosjektleder Asbjørn Akerlie (Aniridi Norge) på asbjorn@aniridi.no.