Ny forskrift som omfatter nasjonale kompetansesentre

En ny forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriftens § 4-6 er særlig viktig for nasjonale kompetansetjenester som arbeider med sjeldne diagnoser. Dette gjelder bl.a. SSD for diagnosen aniridi. I forskriftens §4-6 følger en opplisting over oppgaver for nasjonale kompetansetjenester. Les …

AFI-konferanse 2011

Årets AFI-konferanse er lagt til byen Athens i Georgia, USA (13 mil fra Atlanta) onsdag 13. juli 2011 til søndag 17. juli 2011. Hold av datoene i kalenderen. Mer info vil komme etter hvert.

Romjulstur

Tekst: Jan Moritz Sørensen Romjulen 2010 startet i første halvdel av september dette året. Jeg har i en del år lekt med tanken på å tilbringe jul og eller nyttårsfeiringen utenfor Hordalands grenser. Men julens tradisjoner er familiens tid. Opparbeidete ritualer og forventninger til hvordan denne høytiden skal feires sitter dypt i den enkelte. Mine …