Ny forskrift som omfatter nasjonale kompetansesentre

En ny forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1. januar 2011.

Forskriftens § 4-6 er særlig viktig for nasjonale kompetansetjenester som arbeider med sjeldne diagnoser. Dette gjelder bl.a. SSD for diagnosen aniridi. I forskriftens §4-6 følger en opplisting over oppgaver for nasjonale kompetansetjenester. Les hele forskriften på Lovdata.