Ny utsettelse for håndboken

Håndbokprosjektet «Å leve med aniridi» har blitt ytterligere forsinket, men blir ferdig senest 1. mai 2011, og dermed innen årets likemannsamling på Hurdalsenteret. Om du vil lese mer om innholdet, målsettinger og hvordan arbeidet med boken har vært, kan du lese sluttrapporten (.doc). Når manus er ferdig, påbegynnes arbeidet med å tilrettelegge håndboken for web.

Sluttrapport håndbok «om å leve med aniridi»

Dette prosjektet har blitt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler. Rehabilitering 2007/1/0538 Håndbok: ”Å leve med aniridi” Aniridi Norge Forord Dette prosjektet har hatt som mål å lage en håndbok for mennesker med aniridi og å formidle nyttige faktakunnskaper om diagnosen som finnes pr i dag. Aniridi Norge ønsket å sette fokus på …