Likemannsamling & årsmøte 2011

Aniridi Norge inviterer til likemannsamling på Hurdal syn- og mestringssenter fredag 27. mai til søndag 29. mai 2011. Årets tema hentes fra den nye håndboken vår: ”Å leve med aniridi”. Påmeldingsfristen er 17. april, og saker til årsmøtet må være styret i hende senest 15. april. Les hele Invitasjon 2011 som PDF-fil.