Håndboken er ferdig!

Håndboken «Om å leve med aniridi» er nå ferdig! Etter måneder med uforutsette forsinkelser har nærmere 300 eksemplarer av håndboken kommet tilbake fra trykkeriet og er satt inn i perm.

Den trykte utgaven vil bli delt ut på likemannssamlingen i slutten av måneden for de som er påmeldt den. Medlemmer som ikke deltar på samlingen får tilsendt boken pr. post. I tillegg har vi tilrettelagt hele håndboken for web. Den ligger nå fritt ute på våre nye websider under «Om å leve med aniridi«.

Håndbokprosjektet har blitt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler. Prosjektet har vært et samarbeid mellom foreningen Aniridi Norge og Senter for sjeldne diagnoser (SSD), og både brukere og fagpersoner har bidratt med innhold.

Dette prosjektet har hatt som mål å lage en håndbok for mennesker med aniridi og å formidle nyttige faktakunnskaper om diagnosen som finnes pr. i dag.  Aniridi Norge ønsket å sette fokus på hvordan det er å leve med diagnosen aniridi, hvilke utfordringer og, ikke minst, hvilke muligheter for tiltak og tjenester som finnes.