Se og Hør søker personer med aniridi

Styret har blitt gjort oppmerksom på at ukebladet Se og Hør har kontaktet enkeltmedlemmer for å gjøre en reportasje om personer med aniridi. Slik kontakt er ikke, og blir ikke, formidlet av styret i Aniridi Norge. Det er opp til enkeltmedlemmer om de ønsker å delta i en slik reportasje på privat basis.

Har du fått Aniridi Norges ID-kort?

Aniridi Norge har laget et ID-kort som identifiserer personer med aniridi, og beskriver kort symptomer. Dette kortet er tenkt til: Informasjon til medisinsk personell ved bevisstløshet, da pupillrespons vil være fraværende og tilstand kan mistolkes. Opplysning for f.eks dørvakter, da trette øyne og utvidede pupiller er sterke symptomer på rusmisbruk. Andre sammenhenger der de tydelige …