Har du fått Aniridi Norges ID-kort?

Aniridi Norge har laget et ID-kort som identifiserer personer med aniridi, og beskriver kort symptomer. Dette kortet er tenkt til:

  • Informasjon til medisinsk personell ved bevisstløshet, da pupillrespons vil være fraværende og tilstand kan mistolkes.
  • Opplysning for f.eks dørvakter, da trette øyne og utvidede pupiller er sterke symptomer på rusmisbruk.
  • Andre sammenhenger der de tydelige symptomene ved diagnosen kan skape problemer eller misforståelser i forhold til de som er ukjent med aniridi.

Alle som deltok på årets samling har fått et slikt kort. De som ikke allerede har fått «sitt» kort, bes ta kontakt med Åse Hege for å få dette tilsendt.