Ny europeisk føderasjon stiftet

Aniridia Europa ble formelt stiftet 25. september 2011 og har sitt sete i Norge. Den europeiske føderasjonen av aniridi-foreninger – Aniridia Europa – fremmer forskning, utveksling av kunnskap om aniridi og styrker pasienter med aniridi i hele Europa. Mer informasjon er tilgjengelig på www.aniridia.eu. Med etableringen av denne føderasjonen, fjerner vi barrierer, både fysisk og …