Håndboka i DAISY-format

Håndboka «Om å leve med aniridi» har nå blitt produsert i lydbok-format (DAISY). Samtlige medlemmer med aniridi vil få lydboken på CD. Den sendes ut sammen med neste Iris-utsendelse i slutten av november.

Lydboken er også tilgjengelig for utlån fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.