Vil du delta i undersøkelse av familier og personer med medfødt aniridi?

Tid: 23.-27. januar 2012
Sted: Synslaser Kirugi AS, Oslo

Gjennom den første kartleggingen av Aniridi i Norge og Sverige så man at ett stort problem var forandringer i hornhinnen. Ulla Eden har i samarbeid med flere andre gått videre med dette.

Kan du tenke deg å delta i videre forskning? De som deltar i undersøkelsen bør være over 15 år og ha klar hornhinne sentralt på minst ett av øynene.

Send en mail til post@aniridi.no og vi sender deg mer informasjon.