SSD-kurs for førskolelærere, lærere, assistenter m.fl. til barn i 1. – 4. klasse

Førskolelærere, lærere, assistenter, SFO-ansatte og andre fagpersoner som jobber med eller som skal begynne å jobbe med barn i 1. – 4. klasse inviteres til dagskurs mandag 7. mai på Gardermoen utenfor Oslo. Aktuelle temaer er: Diagnosekunnskap – hva vil det si å ha en sjelden diagnose? Praktisk tilrettelegging Psykososiale utfordringer Informasjon og åpenhet – hva …

Frambuleir sommeren 2012

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere mellom 10 og 35 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, har anledning til å søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet. Sommeren 2012 arrangerer Frambu …