Frambuleir sommeren 2012

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere mellom 10 og 35 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, har anledning til å søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.

Sommeren 2012 arrangerer Frambu følgende leire:
Frambuleir 1: 25.06-06.07 – for barn mellom 10 og 16 år
Frambuleir 2: 09.07-20.07 – for ungdom mellom 16 og 30 år
Frambuleir 3: 23.07-03.08 – for ungdom mellom 14 og 20 år
Frambuleir 4: 06.08-12.08 – for voksne mellom 18 og 35 år

Søknadsfristen er 1. mars 2012!

Mer informasjon om Frambuleir og søknadsskjema på: www.frambu.no
Telefon: 64 85 60 00
E-post: resepsjonen@frambu.no