SSD-kurs for førskolelærere, lærere, assistenter m.fl. til barn i 1. – 4. klasse

Førskolelærere, lærere, assistenter, SFO-ansatte og andre fagpersoner som jobber med eller som skal begynne å jobbe med barn i 1. – 4. klasse inviteres til dagskurs mandag 7. mai på Gardermoen utenfor Oslo.

Aktuelle temaer er:

  • Diagnosekunnskap – hva vil det si å ha en sjelden diagnose?
  • Praktisk tilrettelegging
  • Psykososiale utfordringer
  • Informasjon og åpenhet – hva trenger klassekameratene og andre å vite?

Påmeldingsfristen er 20. februar, og koster 500,-.

Les mer hos SSD.