Aniridia Europes første vitenskapelige komitè-møte

Aniridia Europe, den Europeiske føderasjonen av aniridi-organisasjoner oppnevnte nylig sin vitenskaplige komitè. Den 18. november avholdt komitèen sitt første møte i Venezia, Italia. Komitèen består av fem leger fra fem land, inkludert Norge. De skal sammen lage nye Europeiske retningslinjer for aniridi, og forsøke å bygge opp et Europeisk aniridi-register. EURORDIS har en kort sak …