Aniridia Europes første vitenskapelige komitè-møte

Aniridia Europas styre, og vitenskaplige komitè, ved Eye Bank Foundation i Maestre, Italia 18. nov. 2012Aniridia Europe, den Europeiske føderasjonen av aniridi-organisasjoner oppnevnte nylig sin vitenskaplige komitè. Den 18. november avholdt komitèen sitt første møte i Venezia, Italia. Komitèen består av fem leger fra fem land, inkludert Norge. De skal sammen lage nye Europeiske retningslinjer for aniridi, og forsøke å bygge opp et Europeisk aniridi-register.

EURORDIS har en kort sak med detaljer på sin webside.