Høringsuttalelse til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt ut forslag til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner på høring. Aniridi Norge har i den forbindelse kommet med en høringsuttalelse. Et av kjerneområdene til Aniridi Norge er likemannsarbeid. Den uformelle erfaringsutvekslingen og støtten mellom både pasienter og pårørende oppleves av våre medlemmer som svært viktig. Hvordan det nye …