Høringsuttalelse til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt ut forslag til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner på høring. Aniridi Norge har i den forbindelse kommet med en høringsuttalelse.

Et av kjerneområdene til Aniridi Norge er likemannsarbeid. Den uformelle erfaringsutvekslingen og støtten mellom både pasienter og pårørende oppleves av våre medlemmer som svært viktig.

Hvordan det nye regelverket vil slå ut for Aniridi Norge, som en sjelden diagnoseforening, har stor betydning for et fortsatt godt likemannstilbud. Vi er bekymret for at finansiering til dette viktige arbeidet vil bli redusert, og har derfor valgt å komme med innspill til utkastet om nytt regelverk.