Frambuleir 2013 for barn, ungdom, og unge voksne

Hver sommer arrangerer Frambu fire leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere mellom 10 og 35 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser (som aniridi), kan søke om deltakelse.

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurstilbud hvor målet er å gi deltakerne mulighet til å møte, utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre i samme situasjon og sprenge grenser og oppleve mestring gjennom selvstendig deltakelse i ulike aktiviteter.

Mer informasjon og søknadsskjema til Frambuleir 2013.

Søknadsfristen er 1. mars 2013!