Etterord for den Europeiske aniridikonferansen 2012

Tekst: Arvid Meløy

Endelig er vi i mål. Sluttrapport og regnskap er sendt inn til ExtraStiftelsen. En stor takk til ExtraStiftelsen for prosjektmidlene, Uten den støtten hadde ikke prosjektet blitt gjennomført. Takk til Norges Blindeforbund (NBF) for gode innspill og godt samarbeid. Spesiell takk til Senter for sjeldne diagnoser (SSD) for flott gjennomført brukerdag.

En stor takk til prosjektleder Asbjørn Akerlie for godt forarbeid og gjennomføring av konferansen. Takk også til Hilde R. Hansen som har stått på hele tiden fra vi fikk tildelt prosjektet. Takk til våre medlemmer Bjørn Eckblad, Sølvi Ørstenvik og Åse Hege Bratli som var med i ledelsen av prosjektet.

Takk til fagkomiteen for et spennende og interessant program. Takk til Silje Vangsnes og de andre i komiteen for brukerdagen.

Nå går stafetten videre til Venezia i Italia i 2014.

Dersom du ønsker sluttrapporten fra konferansen med alle vedleggene i PDF-format kan du sende en epost til Arvid.

ExtraStiftelsen

 

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler.