Referat fra brukersamlingen til SSD, 9-10 november 2012

Tekst: Åse Hege Bratli & Sølvi Ørstenvik

Fredag 9. nov.

Leder av senterrådet Hedvig Castberg og senterleder Bengt Frode Kase ønsket alle de 18 foreningene velkommen. Det har ikke deltatt så mange foreninger tidligere.

Dagens tema hadde psykolog Cecilie Thommessen, som var om kommunikasjon om diagnose gjennom livsløpet. Dette var veldig interessant å høre på.

Senere på dagen vart vi delt inn i grupper, der vi hadde gruppearbeid, der også rådgiverne fra SSD var representert. Oppsummering og gjennomgang av dagens gruppearbeid vart skrevet ned.

Hvert år så er det presentasjon av en diagnose, og i år var det Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi (NFBE), ved leder Bjørn Sandvik som fortalte om hva det innebar å ha denne diagnosen. Cathrine Lund Myhre fortalte litt om brukerrettet forskning. Til slutt kom Bengt Frode Kase å informerte om nytt fra senteret, og vi summerte opp dagen før vi skulle til middag.

Lørdag 10. nov.

Senterrådet startet dagen med informasjon om hvordan det var sammensatt og hva slags formål det har. Der var muligheter for spørsmål. Senterrådet informerte om saker som var aktuelle. Og vi diskuterte om hva som er viktige saker å fokusere på fremover.
Det var valg av medlemmer til senterrådet.

Det faglige innslaget var informasjon om ny høringsuttalelse for nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

2 kommentarer til «Referat fra brukersamlingen til SSD, 9-10 november 2012»

  1. Brukersamlingen er ett forum hvor representantene til Aniridi Norge sier hva vi er fornøyd med og hva vi ønsker oss bedre. Styret i Aniridi Norge setter pris på tilbakemeldninger fra medlemmene våre som kan tas med også til neste høsts brukersamling. Likemannsamlingen siste helg i juni er en god anledning til å si i fra, eller send en mail.

Det er stengt for kommentarer.