Invitasjon til nordisk aniridikonferanse 2013 i Finland

Aniridia FinlandVår finske søsterforeningen, Aniridia Finland, ønsker oss varmt velkommen til Helsinki og en nordisk aniridikonferanse som de arrangerer i september i år. For mer informasjon, se invitasjon nedenfor, og aniridia.fi

Aniridi Norge ønsker å bidra litt for de av våre medlemmer som ønsker å reise på denne konferansen. Ta kontakt med Hilde Hansen innen utgangen av juni om du er interessert.

 

Nordisk aniridikonferens 20-22.9.2013 i Finland

Föreningen Aniridia Finland arrangerar nordisk aniridikonferens den 20–22.9.2013 i Helsingfors. Konferensen kommer att hållas vid NKLs (Synskadades Centralförbund) verksamhetsutrymmen Iiris i Östra centrum. Konferensen kommer bland annat att innehålla föreläsningar av specialister, informationstillfällen och diskussioner, utan att glömma vikten av att träffa och umgås med andra i liknande situation.

Konferensen är till för att sprida information om aniridi, skapa band mellan aniridiker, läkare och organisationer i Finland samt stärka banden mellan Finland och de övriga nordiska länderna.

Du är varmt välkommen med på denna konferens!

Anmälning till konferensen sker elektroniskt. Läs mer om anmälningsanvisningar, program och annat på vår hemsida www.aniridia.fi. Där hittar du all nödvändig information om konferensen för att kunna delta.

Hälsningar

Styrelsen
Aniridia Finland