Artikkel om stamceller og aniridi basert på undersøkelsene i Oslo i fjor

Vi er stolte av å ha bidratt til ny kunnskap om aniridi og stamceller gjennom ”tåreprosjektet”, som vi kalte forskningen så mange av oss deltok i, på Synslaser i Oslo januar 2012.

Det er nå offentliggjort en artikkel basert på disse undersøkelsene som er publisert i ett av de mest prestisjefulle og mest siterte tidsskrifter i USA, «Investigative Ophthalmology & Visual Science». Artikkelen er med forfatterne Lagali, Eden, Utheim, Chen, Riise , Dellby og Fagerholm, og har tittelen «In vivo morphology of the limbal Palisades of Vogt correlates with progressive stem cell deficiency in aniridia-related keratopathy».

Du kan laste ned artikkelen på engelsk som PDF her: In vivo morphology of the limbal Palisades of Vogt correlates with progressive stem cell deficiency in aniridia-related keratopathy. (Publisert med tillatelse fra Neil Lagali)