Referat fra AE-møte i Tyskland, juni 2013

Aniridia Europe Meeting Universitätsklinikum des Saarlandes Klinik für Augenheilkunde Homburg/Saar (Germany) 1st and 2nd of June 2013 Report   June 1st – Morning Aniridia Europe President, Rosa Sánchez de Vega, briefly introduced the meeting then gave the floor to the participants that presented the situation of their own country and of their national association, when …

Høstbrev fra SSD

Høstbrev til brukere med aniridi og deres pårørende Senter for sjeldne diagnoser (SSD) er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider i forhold til flere sjeldne diagnoser – hvor medfødt aniridi er en av diagnosene. SSD er en avdeling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet under Kvinne- barn klinikken. Der er SSD organisert sammen med flere andre sjeldne kompetansesentre. …