Kurstilbud fra SSD for 2014

145x_f0f26402fa3be9e71ebfc76ec570c310Kursoversikt_2014Senter for sjeldne diagnoser har lagt ut kursoversikt for 2014 til sine diagnosegrupper. Vi ønsker å gjøre spesielt ungdommer og unge voksne oppmerksomme på følgende kurs:

  • Uke 26: Ungdomssamling For ungdom med flere av senterets diagnoser – 4 dager
  • Uke 45: Ung voksen med en sjelden diagnose – utdanning, yrke og arbeidsliv Kurs for brukere i alderen 18-26 år med flere av sentrets diagnoser – 2 dager

Hvis du ønsker informasjon om ett av SSDs brukerkurs, så kontakt SSD og de vil sende deg invitasjonen når den er klar. Kontaktinfo SSD: sjeldnediagnoser@ous-hf.no eller telefon 23 07 53 40.