Invitasjon til Frambuleir 2014 for barn, ungdom og unge voksne

Badende barn hopper fra bryggekantenSom tidligere år, arrangerer Frambu i sommer leire for barn, ungdom og voksne med sjeldne diagnoser. Alle deltar uten foreldre eller assistenter til stede. Frambu ligger idyllisk til i Østmarka, sør for Oslo.

Sommeren 2014 arrangerer Frambu følgende leire:

Frambuleir 1: 24.06 – 04.07 – for barn mellom 12 og 16 år (født 1998-2002)
Frambuleir 2: 08.07 – 18.07 – for ungdom mellom 16 og 30 år (født 1984-1998)
Frambuleir 3: 22.07 – 01.08 – for ungdom mellom 14 og 20 år (født 1994-2000)
Frambuleir 4: 04.08 – 10.08 – for voksne over 18 år (født 1996 eller tidligere)

For mer informasjon og påmelding, se Frambu sine nettsider.

Påmeldingsfristen er 1. mars 2014!