Én kommentar til “Stamcellesvikt i hornhinnen – prinsipper for behandling”

  1. Undertegnede har aniridi begge øynene. Underutviklet macula, katarakt og glaukom fra 15 års alder som førte til blindhet innen 20 år. Helt fortettet hornhinne bilateralt..Som helt blind 20 år måtte jeg lære meg punktskrift fikk allerede da kroniske smerter ( krampe ) i fingre, under og over arm, skulder, nakke. Dette har hemmet meg resten av livet, nå 75 år. Min aniridi er sporadisk. Andre blinde som bruker punktskriften som sitt lese og skrivespråk har ikke de samme kroniske smerter som jeg har. Hos meg må det være unormale fysiologiske, biokjemiske eller stamcelle relaterte problemer som ligger til grunn. Øynene er som kjent en framskutt del av sentralnervesystemet. Kan stamcelleproblematikk i aniridiøyne også ramme andre deler av sentralnervesystemet ? Jeg vil også informere om at jeg for 11 år siden fikk konstatert nevroendokrin tumor i tynntarm og som senere har spredt seg til lever og bukhule. Forskere på NET-kreft har funnet ut at opphavet til nevroendokrin tumor er umoden stamcelle. Kan det her være en sammenheng mellom aniridi, kroniske smerter fra sentralnervesystemet og NET-kreft ? Genetikere har dokumentert diverse avvik i mitt genekart. Alle kroppens vev blir jo utviklet i fosterlivet og det sporadiske tilfellet hos meg viser vel at forholdene i fosterutviklingen ikke var det beste. Håper på å få info og råd.

Det er stengt for kommentarer.