Innkalling til årsmøte i Aniridi Norge

Innkalling til foreningen Aniridi Norges ordinære årsmøte 2014, med endelig saksliste.

Sted: Hurdal syn- og mestringssenter
Dato: Søndag 25. mai 2014
Tid: Kl. 10.00

Saksliste

 1. Åpning.
 2. Navnopprop med godkjenning av antall stemmer.
 3. Godkjenning av innkallingen og saksliste.
 4. Konstituering med valg av møtefunksjonærer:
  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av tellekorps (2 personer).
  4. Valg av protokollunderskrivere (2 personer).
 5. Årsberetningen for 2013.
 6. Revidert regnskap for 2013 + revisors beretning.
 7. Innkomne forslag. Ingen inkomne saker.
 8. Godtgjørelse til styre/verv.
 9. Fastsette medlemskontingent for 2015.
 10. Foreningens budsjett og ambisjoner for 2014.
 11. Valg til tillitsverv:
  1. Valg av styreleder.
  2. Valg av styremedlemmer (2 personer).
  3. Valg av varamedlemmer (2 personer).
  4. Valg av valgkomité (3 personer + 1 varamann).
 12. Avslutning.