Referat fra Aniridi Norges likepersonssamling 2014

Foredrag Tekst: Åse Hege Bratli

Likepersonssamlingen ble avholdt på Hurdal syn- og mestringssenter 23. – 25. mai 2014. Det organiserte likepersonarbeidet foregikk lørdag 24. mai. Det deltok 55 medlemmer fra Aniridi Norge: 16 barn, 7 tenåringer og 32 voksne.

Lang kø i hinderløypaTema var: “Tips og triks på tur”. Formålet var å få inspirasjon til å kunne reise på forskjellige typer turer/ferier, selv med nedsatt syn. Hvor mye en må planlegge før avreise, hvordan det gjennomføres i praksis og hva man kan lære av det. Hva slags utfordringer en har med aniridi, informere om eventuell tilretteleggingsbehov før en reiser.

Det organiserte likepersonarbeidet startet med at flere likepersoner holdt foredrag om forskjellige typer turer og reiser de selv har erfart. Deretter delte vi opp i 3 grupper, der en snakket om og delte sine erfaringer om både disse type turer, det kom også opp andre både turtyper og utfordringer knyttet til eksempel hvilke hjelpemidler som kunne være lurt å ta med seg/vite om. I etterkant kom det tilbakemeldinger om at temaet opplevdes nyttig. Vi vurderer gjennomføringen som vellykket og i samsvar med målsettingen for den organiserte delen av likepersonhelgen.