Invitasjon til Aniridia Summer 2015 – sommerleir for ungdom

Ungdom i alderen 15-25 med aniridi, og deres søsken, inviteres til gruppeutveksling i Italia 4. til 14. august 2015. Tema er meningsfull fritid og Europeisk samarbeid. Du tilbys her en fantastisk mulighet til å oppleve Italia, bli kjent med andre kjekke ungdommer, og være med på ulike spennende aktiviteter. Egenandelen er på €250 (ca. kr …