Invitasjon til Aniridia Summer 2015 – sommerleir for ungdom

Aniridia Summer 2015 summer campUngdom i alderen 15-25 med aniridi, og deres søsken, inviteres til gruppeutveksling i Italia 4. til 14. august 2015. Tema er meningsfull fritid og Europeisk samarbeid. Du tilbys her en fantastisk mulighet til å oppleve Italia, bli kjent med andre kjekke ungdommer, og være med på ulike spennende aktiviteter.

Egenandelen er på €250 (ca. kr 2.300). Dette dekker reise, opphold, mat og aktiviteter. Vi forsøker å få senket egenandelen noe ved å søke midler – alle tips mottas med takk!

For mer informasjon, last ned: