Samarbeidsprosjekt med Aniridia Bulgaria

Sommeren 2013 inngikk Aniridi Norge en avtale som partnere med Aniridia Bulgaria om et ”hjelp-til-selvhjelp-prosjekt” for å styrke det bulgarske nettverket. I første halvår av 2014 forfattet Aniridi Norge et hefte som beskriver våre erfaringer med å danne en forening, og hvilken betydning det har hatt. Aniridi Norge har også hatt en liten mentor-rolle for …

Invitasjon til Frambuleir sommeren 2015

Hver sommer arrangerer Frambu, landsdekkende kompetansesenter for personer med sjeldne diagnoser og deres familier, fagpersoner og støtteapparat, flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 til 35 år med en sjelden diagnose, kan søke om deltakelse. Leirene byr på mye moro, sosialt samvær og spennende aktiviteter. Her får …